logo WP

We hebben sinds kort een website voor Willen Programs. Er zijn echter nog verschillende dingen die toegevoegd moeten worden. Ik probeer tussen de bedrijven door tijd te vinden die dingen op te schrijven. Deze keer vang ik daarom maar 2 vliegen in een klap en voeg het stukje ook maar toe aan deze website. Voor meer info, zie facebook: Willen Programs.

Over het logo

Het logo heeft de contouren van het continent Afrika, met daarin het silhouet van een vrouw die druiven plukt.

De contouren van Afrika. We hadden ook Togo kunnen kiezen, maar het is onze hoop dat de strategie die Willen Programs gebruikt op een dag gebruikt zal worden over meerdere Afrikaanse landen.

De naam Willen Programs was in eerste instantie een combinatie van onze namen. Maar het is meer. Willen is een werkwoord dat kracht uitdrukt, een innerlijk verlangen, begeerte om iets te hebben of te doen. Willen Programs is er om de hand te reiken aan de armen in Togo die willen. Vrouwen (maar ook mannen) die de middelen niet hebben om zichzelf uit de armoede omhoog te werken. Ze hebben een sterke wil en verlangen om een betere toekomst te creëren voor zichzelf en hun gezin. De meeste mensen die we helpen zijn vrouwen, vandaar ook de vrouw in het logo.

Willen Programs ziet elke deelnemer als een volwaardig, gerespecteerd persoon die zelf verantwoordelijkheid kan dragen. We reiken hen de hand dmv training en leningen, maar ze moeten zelf door hard werken hun toekomst bouwen. Vandaar een werkende vrouw, die met haar werk een volle schaal naar huis brengt. Ook een zelfstandige vrouw, ze oogst wat haar handen zelf geplant hebben. De vrouw in het logo straalt gratie uit, kracht, onafhankelijkheid.

De druiven zijn gekozen met een link naar de Bijbel. Jezus vergelijkt Zichzelf  in Johannes 16  met een wijnstok. We geloven dat het succes van deze vrouwen, en daarmee ook Willen Programs, niet van ons of de vrouwen af komt. De bron van Willen Programs, het succes en de zegen in het leven van de vrouwen is God. Hem zij de glorie van alle succesverhalen die je op deze website zult lezen.