Willen Programs succesvol in 2014

Hoogtepunt deze week (dat was de laatste week van 2014) was de maandag. voor het eerst een officiële

'jaarvergadering' van de Willen Programs. Alle bestuursleden, personeel en de 10 meest succesvolle leners waren uitgenodigd met hun echtgenoten. Er kwamen 2 mannen opdagen, maar die waren dan ook zeer geïnteresseerd. We hebben het deze keer bewust officieel gedaan, een zaaltje gehuurd en aan het eind iets te eten en drinken voor iedereen.Als je professioneel handelt,

Nicolas en Akouvi presenteerden mbv een powerpoint de doelen en visie van

Willen Programs en wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Vervolgens de visie

om volgend jaar 100 leners te hebben.

Daarna tijd voor mensen die hun getuigenis wilden geven over wat de WP voor hen veranderd heeft. En tijd voor vragen en opmerkingen.

't zal ook wel door mijn hormonen komen, maar op een gegeven moment kon ik mijn ogen niet meer droog houden. Een voor een kwamen ze naar voren met een zelfde soort verhaal. Niet de lening, maar de training in de fundamentele principes van zaken doen hebben hen in de eerste plaats verder geholpen. De lening was een middel om het geleerde in praktijk te kunnen brengen. Elke

vrouw zit nu de dag voordat ze inkopen doet met een boekje en een pen en schrijft op wat ze nodig heeft, hoeveel het kost en welke andere kosten (zoals vervoer) ze zal maken. Sommigen van hen kunnen nog niet goed lezen en schrijven en roepen hun kind of man te hulp die alles op moet schrijven ennarekenen. Soms lachen de kinderen om hun moeder. " Wat voor school ga je nu

weer naar toe ma?" Ook een van de echtgenoten vertelde hoe hij verbaasd zijn vrouw had geobserveerd en zag hoe ze elke keer met haar boekje bezig was.

Een van de vrouwen was nu in staat de kosten per stuk (ze maakt tassen) te berekenen en zo een nieuwe prijs voor haar koopwaar vast te stellen.

Toen een van de echtgenoten begon te spreken kon ik mijn emoties niet meer de baas.
Hij zei:”Mijn vrouw probeert al jaren van alles om geld te verdienen. Ze leende van mensen, verkocht andere producten, op andere plekken en nooit werd het een succes. Ik kon er op wachten dat het binnen een paar maanden weer op niks uit zou lopen. Maar dit keer blijft ze met een vastberadenheid doorgaan en

ik zie verandering. Ze houdt geld over en wat ze doet valt deze keer niet in duigen. Dat is de reden waarom ik vandaag ben gekomen, want ik wil nu wel eens weten welke organisatie hier achter zit en wat jullie dan wel doen. Ik ben diep onder de indruk en bid dat God jullie zal helpen op dezelfde weg door

te gaan als jullie nu doen. Ook dat jullie mijn vrouw helpen als ze de

laatste lening heeft gehad, want ik wil niet dat ze naar FUCEC (de grootste

mikrokredietbank in Togo en volgens mij heel West-AFrika) gaat. Ze

behandelen je daar niet goed en als het een periode minder gaat heb je kans dat ze je voor het gerecht slepen en je in de gevangenis terecht komt. Help haar alsjeblieft verder. (Verschillende andere hoofden knikken instemmend.)

Wilson en ik hebben sinds het begin gezocht naar een manier waarop we vrouwen uit die armoedecirkel konden helpen naar zelfstandigheid, maar elke

keer stopte die groei op een gegeven moment. ER was wel wat vooruitgang, maar voor alle moeite, geld en tijd die erin gestoken was, was het eigenlijk minimaal. 4 jaar lang is het een zoeken geweest naar de juiste sleutel en het lijkt erop dat we die dit jaar hebben gevonden! Dit zijn de eerste echte succesverhalen. We dachten dat onderwijs nodig was, maar de vrouwen zelf geloofden daar niet in. Geld was de oplossing. Ook een groot deel van de 10 vrouwen die er maandag waren begonnen met tegenzin aan de training. Maar allemaal prijzen ze de training en niet de lening.

Nu zitten we met een nieuw probleem. We willen en kunnen niet verder dan een

lening van 75 euro per persoon. We hebben erover gedacht tot 100 euro te gaan, maar dat zou dan de limiet zijn. We willen geen bank worden, maar een organisatie blijven die mensen helpt uit de armoede te groeien en dan zelfstandig verder te gaan. Als we eindeloos blijven lenen, blijven ze afhankelijk van ons. Maar als we ze na die laatste lening wegsturen is de kans alsnog groot dat wat ze hebben opgebouwd instort. Een nieuw probleem waar we du seen oplossing voor moeten zien te vinden in 2015.

We werken nu aan een spaarplan die we toevoegen aan het programma. In plaats van de lening terugbetalen, betalen ze de lening terug + een klein bedrag extra. De eerste 3 maanden 10 cent per dag, de volgende lening 20 cent per dag, enz. Aan het eind van het hele traject van 15-75 euro hebben ze dan 75 euro opgespaard, evenveel als hun laatste loon. Nadat ze dus 5 leningenhebben terugbetaald krijgen ze eenzelfde bedrag om opnieuw inkopen te doen. Alleen hoeven ze het nu aan niemand terug te betalen. Ze kunnen dan een bankrekening openen, geld blijven sparen en zo verder groeien. In theorieklinkt het volgens ons behoorlijk goed, de vrouwen waren ook heel positief,maar nu de praktijk nog. Hoe ga je dat organiseren, controleren en in een goede administratie verwerken? Ook in 2015 zullen we ons vast niet vervelen!