2 drukke weken voor de vakantie

Ik loop achter met de website. Vorige week is mijn vakantie/zwangerschapsverlof begonnen. De weken daarvoor (15-26 juli) waren erg drukke weken:

We wilden de laatste 2 weken van de school wat nuttiger besteden dan voorgaande jaren. De basisschool deed een vakantie bijbelclub van 2 weken en de middelbare school 2 weken een workshop naar keuze. Er was biologische landbouw (farming Gods way), naaien, fotografie, filmen en acteren (door Wilson), dans en muziek en basis-gezondheidszorg. Gelukkig hebben we 2 outreach-teams hier die het meeste werk gedaan hebben. Omdat ik verantwoordelijk was voor de organisatie was het erg druk met communiceren met alle medewerkers en hen voorzien van ideeen en materialen. Maar de leerlingen genoten enorm en ze leerden deze weken eens een keer meer praktische dingen ipv alleen maar kennis.
Vrijdag 26 juli was de grote dag, de laatste schooldag. 't is een hoop communiceren, met verschillende teams die meewerkten. Maar 't was een heerlijke ochtend. Vorig jaar kwamen alle kinderen naar school, stonden in hun rijen en degenen die over gingen moesten op volgorde van beste student tot laagste score naar voren komen. Wie niet overging stond dus nog over in de andere rij. Daarna mededelingen en iedereen ging naar huis. Meestal een verdeelde groep, de ene helemaal enthousiast, de andere verdrietig.

Deze keer zaten we met de hele school + campuspersoneel in de loods. Samen gezongen, en daarna deed elke groep een presentatie van wat ze in de workshops of bijbelclub hadden gedaan de afgelopen 2 weken. Er waren zelfs zo'n 15 ouders! Wilson had een workshop gedaan in filmmaken en acteren, was dus de hele week druk om een filmpje van 10 minuten klaar te krijgen. Werkte tot 1 uur, sliep tot 4 en werkte dan weer door tot 's ochtends de laatste nacht. Dan slaap ik ook niet heel diep dus vrijdagavond waren we allebei zo gaar als een mandje. Na de presentaties van de workshops werden de beste 3 studenten naar voren geroepen van elke klas en ook de namen van wie over ging werden opgelezen. Behoorlijk wat kinderen gingen over gelukkig, soms zelfs de hele klas. Niet algemeen gangbaar hier!

De eindexamenklas gaf nog een speech (ook niet eerder gebeurd), en de beste 3 kregen een prijs. Nog wat mededelingen en als afsluiting kregen ze allemaal een bord met nasi.

's Middags een vergadering met de leerkrachten. Mooie mededelingen konden we doen: we hebben nu een sponsor die elke maand hun salaris van 30.000 cefas betaald! Tot nu toe konden we niet meer dan 20000 geven, ongeveer een euro per dag, Nu dus bijna 5 euro per maand meer + we kunnen de vakantie door betalen. De vreugde was groot, dat snap je! Ook kregen we een gift voor verbeteringen in de school zelf. Samen met het geld dat we van de Ebenhaezerschool kregen kunnen we een betere ‘tijdelijke’ school neerzetten voor de basisschool. Daarmee zitten ze droog, kunnen we de deuren sluiten en dus verder uitbreiden met verbeteren van de klasinrichting. Ook deuren en tralies voor de middelbare school kunnen worden gerealiseerd.
Voor het eerst is er een bouwcommissie gevormd van leerkrachten. Die komen met de opzet voor het gebouw, de kosten en wie wat doet. Wij geven de uiteindelijke toestemming en voorzien in de financien! De directeur kwam zelfs voor de laatste schooldag niet opdagen, als ik op hem moet wachten hebben we in oktober nog geen ander gebouw. Nu dus hopen dat de leerkrachten het goed oppakken en enthousiast raken met de verantwoording en vrijheid die ze krijgen. Zelf wil ik de komende maanden niet bezig zijn met de school + ik weet niet hoe ik hier moet onderhandelen zoals de leerkrachten dat weten. We wachten het dus weer af, maar ik heb goede moed. De eerstvolgende maandag hadden ze al een bespreking hoe ze het wilden aanpakken, dus dat is positief.

 

Ook Willen Programs had een drukke week. ‘s Maandags hebben we de eerste seminar of workshop gehad van Willen Programs. We mochten de tuin van het YWAM-gebouw in Lome gebruiken, dat schuin tegenover ons kantoor is gevestigd. Makkelijk dus om mensen door te sturen die later kwamen. Wilson had gezegd dat we 7 uur beginnen. We kwamen zelf om 8 uur aan en toen waren er 5. Rond 9 uur waren er zo'n 20, dus zijn we begonnen. Maar tegen de tijd dat het 11 was, waren er 54, kinderen niet meegeteld! Het programma zag er ongeveer zo uit: zingen, voorganger die ipv 15 minuten een uur sprak, maar toch inspirerend was, daarna Wilson die uitlegde wat die visie en missie van WP is en hoe WP is ontstaan. Daarna pauze met drinken en popcorn, daarna Michael (Braziliaan) over de basisprincipes van zakendoen. en Suzie, ook uit Brazilie, sloot af met een kort praatje om de vrouwen te bemoedigen. Daarna konden ze of naar huis gaan, of blijven zodat er voor ze gebeden kon worden, of naar Michael en Wilson om advies te vragen. Een geslaagde morgen, en tijdens de evaluatie kregen we weer nieuwe ideeen voor de volgende workshop eind dit jaar. We hebben nu ook shirts met het WP-logo en daaronder op de rug de tekst: vrouwen verdienen beter dan ellende (misere).

 

We kregen deze week heel veel steun van een team uit Brazilie. Fabi is mijn beste vriendin hier op de campus. zij nodigde Michael als vriend/kerkgenoot juli 2012 uit om een weekje naar Noepe te komen. Hij zou wat spullen afleveren en het werk op de basis komen bekijken. Willen Programs specifiek, want als zakenman en geinteresseerd in zendingswerk dacht Fabi dat dat hem wel zou interesseren. Vanaf die eerste keer is er een klik tussen Wilson en Michael en komt Michael dus elke 6 maanden terug. Hij vertelt thuis over WP en de basis, en elke keer is er wel een groepje geinteresseerd om mee te gaan. Deze keer dus 2 vrouwen, actief in het jeugdwerk in de kerk. Vooral Suzie had geweldige ideeen over hoe we de vrouwen verder kunnen helpen. Een echtpaar die werkt in het noorden  van Brazilie wil nu ook een WP starten daar. Selina wil een soort handleiding maken over hoe WP is opgestart en welke struikelblokken verwacht kunnen worden. Dat kan ik dan ook naar een Mercy Shipper in Malawi sturen, die ook emailde dat ze graag zoiets wilde starten. Bijzonder!

 

Michael heeft een fonds opgericht uit zijn bedrijfje, dat hij 'vrienden zonder grenzen' noemt. Elke maand gaat een deel van de winst in die pot en ook geven mensen individueel aan die pot. Daaruit steunt hij nu dus allerlei projecten in Togo, waaronder WP big time! We kregen voor de komende 6 mnd. weer geld om salaris, huur en brommerbenzine te betalen. Bijzonder gulle lui! Hij is nog geen 30, maar zijn visie over hoe hij christen kan zijn als zakenman is helder en tot zegen binnen en buiten zijn bedrijf! Zijn vriend is hier nog 2 weken gebleven, die is een poosje prof-voetballer geweest en traint nu dus de jongens uit de dorpen die elke dag komen spelen. Heeft zijn schoenen en sporttas de derde dag al weggegeven aan iemand die geen schoenen had om te spelen. Ze zijn allemaal niet ouder dan 30, maar zo gul en zitten absoluut niet op hun bezittingen. Maar  vooral hun adviezen en vragen zijn een grote steun voor WP. We willen nu o.a. een programma op gaan stellen voor de vrouwen die beginnen bij ons met 10.000 cefa. Ze moeten in staat zijn hun naam te schrijven, nummers tot 100.000 kunnen schrijven en een handtekening zetten. Kunnen ze dat niet, dan geven we hen een programma van 2 weken voor ze de lening afsluiten. In die 2 weken leren ze het alfabet, hun naam en handtekening zetten en het schrijven van de getallen tot 100.000 met optellen en aftrekken basaal. Ook leren we ze hoe ze een rekenmachine kunnen gebruiken daarvoor. De 2 jaar alfabetisering lijkt te veel voor de meesten, daarom hebben we maar 2 studenten. Met dit korte programma bieden we hen de basis en misschien prikkelt het om toch het hele programma te volgen.

Na het programma van 2 weken krijgen ze dan de 10.000 cefa. Als ze doorgroeien tot 30.000 bieden we hen weer een programma aan, waarin ze de basisprincipes van zaken doen leren, balans opmaken en motiveren om te gaan sparen. Ze krijgen dan ook een spaarvarken.

De laatste keer dat ze lenen voor 50.000 willen we hen uitdagen met een origineel idee te komen om hun handel anders te maken dan de anderen op de markt. Nu verkopen 20 mensen op dezelfde markt dezelfde dingen. Ze vertrouwen dan op hun relaties en contacten die hen trouw blijven, maar er is geen variatie. Deze ideeen moeten de komende maanden worden uitgewerkt en dan zijn we weer terug bij waar WP begon: educatie in de eerste plaats als een weg uit de armoede, met business support als een ondersteuning om daaruit te groeien. We zijn weer helemaal enthousiast voor dit nieuwe idee!

 

Vorige week dus begonnen met mijn zwangerschapsverlof. De eerste dagen echt alleen maar uitgerust, die 2 weken waren toch wel intensief geweest blijkbaar. Daarna begonnen met de laatste voorbereidingen voor de komst van de baby! En warempel, de babyspullen en het bedje passen toch weer allemaal in de kamer van 4x4m! Badspullen zijn verhuisd naar het balkon. Het buro dient straks als buro, wastafel en commode in 1, bed kan ook als commode dienst doen. Een extra boord en klein kastje om de extra spullen weer kwijt te kunnen. Vandaag 38 weken zwanger en we zijn klaar voor de komst van de baby!