media missie

Media

Deze keer een stukje over de Willen Programs “Media”-afdeling.

Mattheus 28: 19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

Hoe onderwijzen we al de volken? Hoe bereik je hele volken en naties? Het plaatje dat velen daarbij zien is de dominee die elke week het Woord verkondigt, de Evangelisatieprojecten huis aan huis of op de markt, de zendelingen die Bijbelstudie houden en dmv bijvoorbeeld klinieken en scholen het Evangelie delen met de volken die nog nooit van de Heere Jezus hebben gehoord.

Maar op die manier bereiken we niet snel een hele natie.  De volken en naties worden beïnvloed in hun doen en laten door verschillende sferen/ groepen.  Hieronder vallen religie, familie, economie, educatie, communicatie, gezondheidszorg, politiek,  cultuur.

Als we de volken willen bereiken, moeten we dat niet alleen doen vanuit de kerk (religie), maar vanuit elke groep in de samenleving. Dus christenen die niet alleen getuigen in hun werkplek, maar zoeken hoe ze hun invloed in deze categorie kunnen gebruiken om de maatschappij te beïnvloeden. Niet alleen zoeken naar het bereiken van de individu, maar ook hoe we impact kunnen hebben op de maatschappij zelf. Bijbelse principes, normen en waarden terugbrengen. 

Wilsons passie is het maken van films. Net als in Europa en Amerika is het ook in Afrika steeds moeilijker goede films met christelijke waarden en normen te vinden. We weten allemaal hoe media de maatschappij beïnvloedt. Het heeft een enorme kracht, vooral op de jeugd. Als we christelijke films hebben van een goede kwaliteit zal dat ook de belangstelling van niet-christenen wekken. Echter, door Hollywood en alle glitter en glamour eromheen heeft films maken bij veel christenen een veroordelende vinger doen opsteken. En daardoor hebben we een machtig wapen in het bereiken van mensen aan de kant geschoven als ‘goddeloos’. Films op zich zijn niet goddeloos, je kunt er juist heel veel van God in naar buiten brengen! Mits gebruikt als middel voor Zijn koninkrijk.

Films maken doe je niet alleen, daarvoor heb je een team nodig. Maar om een sterk team te hebben is het belangrijk hetzelfde doel voor ogen te hebben. In voorbereiding op zijn visie als filmmaker werd het voor Wilson duidelijk dat hij Jezus’ voorbeeld moest volgen in het zoeken van ongetrainde mensen, niet de acteurs en filmcrew die al werkzaam is in Togo. Juli vorig jaar is hij begonnen met een acteerklas op zaterdagmorgen. Jongeren van de middelbare school en verschillende mensen van de campus waren elke zaterdag enthousiast bezig in het oefenen in acteren. Elke les begint met een korte Bijbelstudie waarin gezocht wordt naar hoe we christelijk acteur, regisseur, filmer kunnen zijn. Bijvoorbeeld niet zoeken naar eer en roem, egoïsme en rijkdom, maar Jezus leert ons een wandel in nederigheid.  Als acteur gaan mensen je herkennen en je observeren. Deze en meer onderwerpen komen aan bod. Vervolgens begint het oefenen in acteren. Na verloop van tijd werden een paar acteurs benoemd tot cameraman en geluidsman. Jongens van 18 jaar wiens interesse gewekt is voor het maken van films. ’t Is hard werken, maar ze genieten ervan! Bepaalde stukken werden ingestudeerd en geoefend, terwijl de camera’s het opnamen. Een hoop lol terwijl er veel geleerd werd. (Inmiddels heeft Wilson ook een klein team van enthousiaste volwassenen in Lome. Zij komen 2x per week samen om te trainen.)

Na een paar maanden zo bezig zijn elke zaterdag kwam het serieuze werk: Wilson heeft een script geschreven dat zich afspeelt in de dorpen. Voor de jongeren vrij eenvoudig om te acteren, omdat dat hun dagelijkse leefwereld is, voor hem makkelijk omdat het in de omgeving is, dus geen transportkosten.

Er is eigenlijk geen budget, de materialen waren vrijwel allemaal geïmproviseerd, camera een simpele handycam die gebruikt wordt voor vakantiefilms, belichting bestond uit bouwlampen en lichtreflectieschermen bestonden uit triplex boorden bekleed met aluminiumfolie. De boom (uitrekbare stok waarop de microfoon bevestigd is) was de stok van een plumeau waarop de microfoon werd vastgetaped. Afrikaanse creativiteit ten top, maar het werkte!

De film is gemaakt samen met de jongeren en vrijwilligers van de campus. De enige met een filmopleiding was Wilson! Na het filmen is hij druk geweest met het bewerken van de film, het toevoegen van achtergrondmuziek, interviewen van acteurs en ook de bevolking over hun mening wat betreft vergeving, bepaalde vormen van onrecht in de maatschappij, nederigheid, e.d. Erg interessant om hun mening te horen, voor ze de film hebben gezien!

De film is nu klaar, dus tijd voor de première. Die wordt 27 april (Onafhankelijkheidsdag in Togo) gehouden op de campus. De afgelopen zijn ze druk bezig geweest met het uitnodigen van de kerken uit de omgeving en de mensen die hebben meegeholpen aan het realiseren van de film. Ook het maken van een poster, inrichten van de ‘filmzaal’, maken van een filmdoek e.d. Hoeveel mensen er komen weten we niet, maar we verwachten minstens 100 mensen. Na de première hopen we dat vooral kerken de film willen bestellen om als Evangelisatiemiddel te gebruiken en als materiaal voor discussies in hun jongerengroepen.

Ook willen we de film presenteren in de kleine filmruimtes (mini-bioscopen) waar men voor een paar cent een film kan kijken. Nu zijn de meeste films vol geweld, boze geesten en vervloekingen. We hopen dat deze film, die in hun eigen taal en eigen omgeving is gemaakt, grote interesse zal wekken en we support krijgen om meer films te maken die de mensen positief kan beïnvloeden in christelijke normen en waarden.

We willen jullie gebed vragen voor 27 april. Dat de première goed zal verlopen qua organisatie, maar ook dat we een positieve sfeer zullen hebben en velen mogen bereiken.

De première zal niet de afsluiting zijn, maar het begin van een nieuwe missie. Zover bekend is er in Togo geen enkele christelijke filmmaker, en zijn ook slechts een paar niet-christelijke filmmakers. Belangrijk is dat de films een hoge kwaliteit hebben, qua verhaal, maar ook in technisch opzicht. Willen we grote impact hebben, dan moeten we zorgen dat we kunnen concurreren met wat de anderen te bieden hebben.

Volgende keer een verslag hoe de première is verlopen.