Vakantie! Ook in Togo

Vakantie! Ook voor de Mokpokpo-school (Hoop-school) hier op de campus. De afgelopen maand is er 2 weken geoefend voor de eindtesten en de laatste 2 weken waren de examens. Elke klas heeft een eindtest die moet beslissen of een leerling overgaat of blijft zitten. Afgelopen jaar bleef schijnbaar 90% zitten! Je snapt dat ik erg benieuwd ben naar de resultaten dit jaar. Op dit moment leidt ik een leerkrachtentraining voor de school. Het is een nieuw programma, we zijn pas de 4e school, in het vierde land, waar het nu gaat draaien. Het draait nu in Nigeria, Oekraine, Kona en deze zomer begint het in een eiland in de Pacific en Togo. Het programma duurt een jaar. He eerste deel is 2 weken, waarvan de eerste week nu (5 juli) bijna voorbij is. Na de zomervakantie is het 1 keer per maand een dag. Het geleerde wordt de weken daarna in praktijk gebracht in de klas. Aan het eind van het jaar sluiten we af met weer 2 weken. Bedoeling is dat deze leerkrachten vervolgens een team vormen om het programma in andere scholen te draaien. Doel is dat ik een steeds kleinere rol zal spelen en zij een steeds grotere.

Het programma is ontwikkeld door christelijke onderwijzers van over de hele wereld. Vooral de leerkrachten die lesgeven in de bush zijn gevraagd om te helpen. Het programma is heel basaal, geen bijzondere of dure hulpmiddelen. Het is vooral bedoelt voor de leerkrachten die zonder enige opleiding begonnen zijn les te geven.  Het programma heeft de Bijbel als uitgangspunt. Een onderdeel is dat we de kinderen onderwijzen niet alleen voor succes, maar tot mensen die geestelijke vrucht dragen. Dat is karaktervorming, voorbeeld zijn, ‘discipelen’, zoals Jezus Zijn volgelingen voorleefde en leerde. Verder hoe we de Bijbel, gebed en dankzegging in kunnen weven in alle lessen. Een mooi programma en ik ben er erg enthousiast over. Tegelijk ook zenuwachtig. Kan ik het wel? ‘k Heb sinds 2007 niet meer echt voor de klas gestaan, ken de Afrikaanse cultuur nog niet heel goed, we hebben een taalbarrière (alles wordt vertaalt). Stap ik niet op de tenen van de directeur? Als we onderwijs kunnen krijgen in Togo dat diep gefundeerd is in Gods Woord en er op focust de kinderen te onderwijzen in een ‘heilige levenswandel’ en niet alleen op succes maatschappelijk gezien, dan zal dat impact hebben op de toekomst van Togo!
Willen jullie meebidden voor een gezegend programma de komende 2 weken?
Dat de harten van de leerkrachten geraakt zullen worden en ze de kracht zullen begrijpen die onderwijs heeft?
Ook voor mij dat ik inzicht en wijsheid zal hebben om het programma te leiden.
In deze eerste week ben ik al zeer verrast in wat God openbaart in hun hart en nieuw verlangen heeft opgewekt om anders les te gaan geven.

De 10 leerkrachten werken voor minder dan een euro per dag. Iedereen hier op de campus wordt verwacht zelf support te zoeken, zoals ook wij doen. Voor de Afrikanen is dat echter niet gemakkelijk. Ze krijgen nu dus een tegemoetkoming van de basis, maar 1 euro per dag is niet genoeg om goed van te kunnen leven. ‘k Zou ze graag helpen om financiële steun te vinden, maar we zitten zelf nog niet voor 100% aan maandelijkse steun die we nodig hebben. Bovendien heeft de school zelf ook geld nodig. In de klas heeft alleen de leerkracht het lesboek, en kinderen alleen een schrijfplankje met krijtje. Ze hebben 1 schriftje voor alle vakken.

 De vraag is: wat is wijsheid? Ouders zijn in veel gevallen niet erg betrokken, spullen raken makkelijk kwijt. Verantwoordelijkheid voor eigen en andermans spullen moet worden geleerd, en leerkrachten zullen daarin het voorbeeld en de leiding moeten nemen. Misschien een school die het wekelijkse zendingsgeld voor de school wil sparen?

We zoeken prentenboeken en franstalige boeken voor alle leeftijden! Er is geen bibliotheek in Noepe en boeken zijn een luxe artikel. Kinderen komen nu bij de gezinnen van de campus boekjes lezen. Zodra ze binnenkomen is het eerset waar ze naar toeduiken de boekenkast! Jongens van 19 lezen keer op keer hetzelfde kinderboekje en genieten van de plaatjes. Ze hebben in hun hele leven nauwelijks een boek vastgehouden! Boeken naar Togo transporteren is een volgende stap, maar met genoeg bezoekers zal dat geen probleem worden. Laat me weten als iemand ideeën heeft om Franse boeken en platenboeken te pakken te krijgen voor geen of weinig geld.  En hoe we ze vervolgens naar Togo kunnen krijgen. Schoolspullen in het algemeen kunnen we hier makkelijk kopen, dus potloden/pennen/ schriften zouden we hier kunnen kopen en de economie daarmee steunen.

Genoeg voor deze keer. Internet ligt er nogal eens uit, dus ik ben wat beperkt in mijn communicatie op het moment. Maar ik doe mijn best.