update februari

Wat vliegt de tijd hier! Ons programma is erg vol, en Wilson en ik hebben ons eigen programma bovenop het outreach programma. 10 maart 2012 hopen we te trouwen in Lome! 

1 maart gaan we opnieuw een visum aanvragen voor naar Nederland. Als het allemaal goed gaat, hopen we de kerkelijke inzegening in Nederland te doen eind april. Dit geeft echter extra werk hier. En met een internetverbinding die niet zo snel is + regelmatig helemaal niet werkt, mis ik soms de tijd en energie om de site bij te werken. Een paar foto's zijn geupload nu. HOpelijk komen er meer. 

We hebben nu zo'n 6 weken klinieken in de dorpen gedraaid. Wat zijn er veel dingen gebeurd. Sinds die eerste week is het niet veranderd. Elke kliniek hebben verschillende mensen zich bekeerd, zijn verschillende bijbels uitgedeeld en is in elk dorp het Evangelie gebracht. Veel wonden behoed voor infectie, of infecties verholpen. Een heleboel kinderhoofdjes behandeld voor schurft en andere huidaandoeningen, babies behandeld voor longontsteking, mensen doorgestuurd naar de TBC-kliniek. Een tiental patienten konden we doorsturen naar Mercy Ships. Dat zijn de victorie-momenten, als we hoop kunnen geven waar wanhoop is!

Morgen gaat Dodji naar Mercy Ships. Hij is als 3jarig ventje met zijn been in het vuur gekomen en nu is zijn onderbeen vergroeid aan zijn bovenbeen. Hij is nu 9 jaar, we hopen en bidden dat de chirurgen hem zijn been weer 'terug kunnen geven'.

Mijn taak was vooral de studenten helpen met diagnoses te stellen en de voorlichtingslessen die gegeven worden in de dorpen en op de school.

Wilson is onze cameraman, hij filmt en maakt foto's. Zijn werktaak is verschillende korte filmpjes te maken voor de IPHC-school, voor de campus en voor ons. Beelden zeggen vaak zoveel meer dan woorden! Media is een machtig instrument om mensen te bereiken. En wij als medisch team genieten van het feit dat we honderden foto's en mooie filmpjes hebben aan het eind om het thuisfront te laten zien!

Elke dinsdag geven we les in ziektepreventie op de school. Daar geniet ik het meest. Er is zoveel mogelijk om het onderwijs beter te maken. Vraag is waar te beginnen en hoe de harten van de onderwijzers te bereiken. 't is makkelijk om alles aan te wijzen wat beter kan, maar daarmee verander je het onderwijssysteem niet. Wij als blanken komen zo vaak met de houding dat we 'Afrika en hun problemen wel weten op te lossen.' En het blijkt niet te helpen. Verandering van hart is nodig om ontwikkeling te zien groeien. De gebouwen zijn oud en de ramen kapot. En ik ben van plan het even zo te laten. Als we terug komen uit Nederland in juni hoop ik een begin te maken met het opzetten van een lesprogramma in de school en zo het systeem hier beter te leren kennen. Te zoeken naar wat goed is op de school en dat als fundament te gebruiken om verder te bouwen. Mijn gedachten dwalen regelmatig af van de outreach en trouwplannen naar deze kinderen. Ook zij hebben een droom voor de toekomst. Maar hoe lang duurt het voor de hoop op een goede toekomst wordt verstikt door alle obstakels, problemen en zorgen van de realiteit? De naam van de school is 'Hoop school'. Ik wil hoop zien groeien op een goede toekomst, mogelijk omdat met Gods zegen alles mogelijk is.

Nog 21 dagen voor de bruiloft! Er moet nog heel veel geregeld worden. Gebedspuntje: dat we alles op tijd geregeld krijgen en dat de financien voldoende zullen zijn voor de bruiloft en reis naar Nederland.