15-01 Gods Geest aan het werk!

Afgelopen week was de eerste week dat we naar de dorpen gingen. Om de dag rijden we naar een dorp in de bush om een ‘mobiele kliniek’ te houden. We doen een korte indroductie, geven voorlichting over hygiene, wormen, voiding, oid. Vervolgens worden wonden verzorgd, ogen en oren bekeken voor wie wil, en andere ziektes proberen we een diagnose en evt. behandeling te geven. Als het meer is dan wij kunnen als basisgezondheidswerkers dan sturen we ze door naar de kliniek. Dit doen we de komende 10 weken. Dinsdag en donderdag geven we les op de campus waar we wonen. Ik heb de leiding over deze dagen. Waarschijnlijk wordt deze school mijn toekomstige werkplek.

Deze week is ongelooflijk geweest. In Cambodja hebben we het nooit zo meegemaakt als hier! Elke dag komt er iemand tot geloof in de kliniek. We vragen elke patient of we voor hem/haar mogen bidden. En als de deur opent om het Evangelie te delen, dan doen we dat. De eerste dag kwam een voodoopriester tot geloof, de 2e dag een moeder en een moslimman was erg geinteresseerd. Hij wilde alles weten over Jezus, en ging naar huis om er eerst eens goed over na te denken. Een uur later kwam zijn dochter met een zak ananassen om ons te bedanken.

De 3e dag was bijzonder. Amy, die hier op de basis de leiding heeft over de medische tak, was de dag ervoor naar dit nieuwe dorp geweest om kennis te maken. De kliniek die dag zou worden opgezet in de tuin van het dorpshoofd, die voodoopriester is. Dus we zouden midden tussen de rituele voorwerpen onze kliniek houden. Demonen bestaan, en waar ze worden aanbeden kun je vaak een andere sfeer voelen. We vechten niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten in de lucht. En die bestrijden we met gebed en aanbidding.

1 team bleef thuis om te bidden, terwijl het andere team naar het dorp ging. De avond ervoor baden we voor het dorpshoofd dat hij in Jezus zou geloven.

Aan het eind van de middag kwam het team terug. Niet alleen het dorpshoofd gelooft nu in Jezus, 3 dorpsoudsten met hem en een hoogzwangere vrouw!! We hebben er geen woorden voor, dit is niet ons, maar Gods Geest aan het werk door ons. Deze mensen hebben honderden vragen, nu ze een nieuwe God willen dienen, waar moeten ze hun offers brengen, waar Hem aanbidden? En hoe? Binnenkort gaan we terug met Bijbels en de Jezus-film. Ik weet dat sommigen van jullie erg sceptisch en kritisch staan tegenover deze film. Ik heb gezien wat deze film doet in dorpen waar men niet kan lezen. In 1 avond wordt de Bijbel en de kern van de Bijbel (alzo lief had God de wereld dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben.) wordt getoond. Deze film is niet het eind, het is het begin van een proces van discipelschap. Maar een begin die meestal grote impact heeft op het hele dorp.

Afgelopen week is de Discipeltrainingsschool begonnen. Verschillende voorgangers en jonge mensen uit West-AFrika krijgen een 6 maandse training in God kennen en Hem bekend te maken. Zij zullen de dorpen bezoeken waar wij zijn geweest.

God is aan het werk in Togo! Bidden jullie mee? De vijand zal niet afwachten en niks doen. Hij zal proberen terug te winnen wat hij verloor, of proberen ons te stoppen. Maar Hij die in ons is is machtiger dan hij die in de wereld is.