1 mei, Het collectewonder

Hier op de campus is er elke donderdagavond een 'familie-avond'. Tijd voor worship, gebed en meditatie. Meestal is er ook een collecte. 

De collecte gaat op een andere manier dan de meesten van ons gewend zijn. Ons geld is uiteindelijk van God. Omdat iedereen hier van giften leeft, beleven we de realiteit hiervan misschien wat meer dan wanneer je zelf je geld 'verdient'.

Dit principe wordt doorgetrokken in de collecte. Nadat de collecte is aangekondigd wordt er gebeden. "Heere, wilt U ons zeggen of we moeten geven of niet? En zo ja, hoeveel?" Een moment van stilte volgt, waarin iedereen bidt. 

Voorin de zaal staan mensen met mandjes om de cheques, contant geld, of 'IOU'-briefjes kunnen worden ingeleverd. Stel dat je gelooft een bedrag te moeten geven dat je niet (bij je) hebt, dan kun je daarop het bedrag invullen en later bij de campus-bank betalen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog moet groeien in het blijmoedig geven, vooral als ik zelf geen overvloed heb en het bedrag groter is dan ik zelf in mijn hoofd had. Hoewel het ook apart is als je ervaart dat je niks moet geven! Maar het is bewezen dat wie gehoorzaamt in geloof, vaak de weken erna een grotere (financiele) zegen ontving.  

Zo ook deze donderdagavond. Joseph (die de leider is van ons Togo-team) hield een kort praatje over de gebouwen op de campus in Togo die gerenoveerd moeten worden. Kosten schatte hij op $8000,- . In de zaal zijn niet meer dan 800 mensen, waarvan 90% staf of student is. Er wordt gebeden, mensen lopen naar voren, gelukkig vrij veel mensen :-). Aan het eind van de avond wordt het geweldige nieuws gebracht: Er is $14.000,- opgehaald! Vorige week was het voor een project op de campus: $500,-. We spreken Joseph achteraf. Hij had een mooi getuigenis: Toen hij bad, dacht hij dat God $100,- zei. Maar hij had op dat moment geen $100,-. Besproken met zijn vrouw, die zij dat hij moest doen wat hij dacht dat God zei. Toen hij weer op zijn stoel zat kwam er een vrouw naar hem toe lopen en duwde een cheque in zijn handen: $100,-! 

Soms vraag ik me af:Wat zou er opgehaald worden 's zondags in de kerk als we het daar ook op die manier zouden doen? Zou er meer of minder in de zak zitten?